Smart Grid Strategy en Visie ontwikkeling inclusief bouw Smart Grid

Visie en missieontwikkeling voor een gemeente voor >10.000 aansluitingen.

De gemeente heeft verschillende projecten gestart om energie te besparen en om co2 te reduceren. De projecten hebben niet alleen betrekkiing op de huishoudens, maar op het gehele energiesysteem van de gemeente. Ook MKB bedrijven en grotere initiatieven (zoals een zonnepark) passen in het systeem.

De gemeente heeft Neroa gevraagd om een Smart Grid strategie en een architectuur te ontwikkelen dieĀ  zowel de huidige projecten bundeld en dat nieuwe projecten (eenvoudig) zijn aan te sluiten.

Het resultaat is een toekomstvaste visie en ontwerp van het Smart Grid voor de gemeente inclusief de eerste versie van de backoffice met hardware voor de locaties om energiedata te ontsluiten.