Oprecht | Transparant | Creatief | Samenwerking

Onze projecten

Als team zijn wij trots op onze partners, projecten en samenwerkingen. Als belangeloze derde partij zijn wij sterk in verschillende partijen aan elkaar te koppelen. Vanwege eigen technische kennis kan Neroa gepast handelen als intermediair in duurzame logistiek en energiesystemen. Om een voorbeeld te geven van wat ons uniek maakt, is hieronder een overzicht gegeven over de verschillende projecten.

Bouwlogistiek gemeente Groningen
De transitie van gemeente Groningen in 2025 rondom emissievrije stadslogistiek heeft impact op alle sectoren; zo ook die van de bouwsector. Neroa is gevraagd door gemeente Groningen om het proces te begeleiden van het informeren en activeren van bouwbedrijven van deze duurzame logistiek. Dit heeft Neroa gedaan d.m.v. het organiseren van een aantal webinars; te beginnen met een informerend webinar (wat houden de plannen exact in? Wat kan wel, wat kan niet?). Daarnaast is er een webinar georganiseerd waarin is gepresenteerd hoe andere ondernemers uit de branche al stappen maken richting deze duurzame logistiek, waarna enthousiaste ondernemers uit deze webinar zijn uitgenodigd voor vervolgsessies. In de vervolgsessies zijn hulpvragen van ondernemers verzameld, die als input hebben gediend voor een aantal pilots. Deze pilots worden gebruikt om algemene lessen uit te halen, die vervolgens weer worden verspreid binnen de branche.
Haerenkwartier
Het Haerenkwartier in Oosterwolde stamt uit tijd van de wederopbouw van Nederland na de oorlog. De 170 huizen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en zijn aan vernieuwing toe. Bewoners ervaren tocht- en vochtproblemen, contactgeluid en een hoog energieverbruik door slechte isolatie van de huizen. Ondanks dat zijn ze verknocht aan hun buurt en willen ze graag blijven wonen in het Haerenkwartier. In overleg met bewoners worden de huizen daarom gesloopt en opnieuw opgebouwd. Woningcorporatie Actium gaf aannemer Nijhuis Bouw BV opdracht om 44 levensloopbestendige woningen, 115 eengezinswoningen en 11 seniorenwoningen te bouwen. Alle woningen zijn comfortabel, gasloos en energieneutraal. En voldoen volledig aan de nieuwe eisen met betrekking tot daglicht, geluid, ventilatie en isolatie. In dit project werken woningcorporatie Actium, Nijhuis Bouw BV, de gemeente Ooststellingwerf en welzijnsorganisatie Scala nauw samen met de bewoners van het Haerenkwartier aan de vernieuwing en verduurzaming van hun wijk. Onze rol: Neroa heeft een bemiddelende rol ingevuld tussen de Woningbouwvereniging, Gemeente, het bouwbedrijf en de netbeheerders (gas, elektriciteit, internet, tv, water). Opdrachtgever: Actium en de gemeente Ooststellingwerf Resultaat: Bovenstaande partijen hebben door meer begrip voor elkaar hebben het project succesvol kunnen opstarten en loopt nog steeds succesvol. We hebben kunnen voorkomen dat onenigheden hebben geleid tot uitloop van het project.
Hybride Warmtepompen
Een consortium (Amerlander Energie Corporatie, gemeente Ameland, GasTerra, Alliander, Stedin) heeft aan Neroa gevraagd om een projectplan uit te werken voor het opzetten van een demo waarin staat beschreven hoe we de flexibiliteit voor het aansturen van hybride warmtepompen kunnen implementeren. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk rekening werd gehouden met reeds beschikbare informatie over flexibiliteit en aansturing vanuit de verschillende organisaties. Projectdoelstelling: Doelstellingen worden in de volgende sub-doelstellingen verwoord. Vanzelfsprekend is er een samenhang tussen beide doelstellingen aanwezig. 1. Het uitzoeken op welke wijze kan AEC flexibiliteit leveren en garanderen aan de netbeheerder 2. Wat is het verdienmodel van het AEC verdien model (commerciële mogelijkheid) en werk deze per waardegebied uit Onze rol: het opzetten van het pilot project bij woningen in Ameland, het opzetten van een testomgeving op het HESI lab van TNO op Entrance.
Logistieke Scan
De gemeente Groningen heeft uitgesproken in 2025 alle logistiek in de binnenstad emissievrij te willen hebben. Daarnaast zal vanaf 1 januari 2022 het gebied waarin venstertijden gelden worden uitgebreid. Ondernemers in de binnenstad krijgen hierdoor een verandering in het logistieke landschap. Neroa is door gemeente Groningen gevraagd om onderzoek te doen bij ondernemers, te beginnen bij de supermarkt- horeca- en cultuurlogistiek, naar hun huidige logistieke landschap, waar de knelpunten van deze transities komen te zitten, en hoe deze opgelost zouden kunnen worden. Hieruit is een rapport ontwikkeld met een lijst aan aanbevelingen die de gemeente kan helpen om de transitie naar duurzame en leefbare logistiek zo goed mogelijk te maken. Onze rol: Neroa heeft in dit project objectieve analyses gemaakt over o.a. geluidsoverlast & aanrijroutes in de binnenstad. Daarnaast heeft Neroa gesprekken gevoerd met ondernemers uit de binnenstad, maar ook partijen die anderszins gerelateerd zijn aan de binnenstad logistiek van Groningen (bijv. logistiek dienstverleners), waaruit een beeld is geschetst van voor hen relevante knelpunten, kansen en aanbevelingen.
Previous slide
Next slide