Oprecht | Transparant | Creatief | Samenwerking

Neroa stelt voor

Over Neroa

Neroa is een jong en energievol bedrijf dat voornamelijk optreedt als intermediair en procesbegeleider binnen duurzame logistiek en decentrale energiesystemen, om innovaties sneller en effectiever op de markt te brengen. Tegenwoordig is Neroa constant bezig met het verbinden van overheid, onderwijs, techniek en commercie. Dit alles om de technische ontwikkelingen een duw in de juiste richting te geven. Hieronder vertellen we graag iets over de historie van Neroa en onze werkwijze.

Historie

Neroa is in 2005 opgericht onder de naam iNRG. Haar eerste project was het creëren van Slim Power Systems. Dit project had als doel om decentrale energie te kunnen monitoren en sturen door middel van een open en onafhankelijk systeem. Een ontzettend mooi en omvangrijk project waarin is samengewerkt met Alliander, ECN, Stedin, Enexis, Kema, Gasunie Engineering, Gasterra, ICT Automatisering, N.V. NOM, TietoEnator en Tno. Tot op de dag van vandaag werkt Neroa hier nog steeds nauw mee samen.

In deze richting heeft iNRG zich dusdanig verder doorontwikkeld waardoor het softwaresysteem is uitgegroeid tot huidige Europese standaarden wat betreft communicatieprotocollen. iNRG heeft zich gefocust op de gehele keten: het aanbieden van hardware (later NRGproducts), het ontwikkelen van software om dit aan elkaar te knopen (later Neroa) en het opzetten van locaties waarin geleerd en getest kan worden (wat uitgegroeid is tot het huidige EntranCe-terrein).

Uit deze softwareontwikkeling is in 2011 Neroa officieel tot stand gekomen en heeft zich in de jaren daarna gevormd tot wat het tegenwoordig is. Er is hard gewerkt aan het door ontwikkelen van de softwaresystemen. In 2018 is Neroa haar eigen pad gaan bewandelen en werkt ze nog altijd met het principe waar Slim Power Systems mee is begonnen.

“Het is onze overtuiging dat andere commerciële partijen deze technische kennis overnemen en inzetten op de markt. De innovatie zit hem nog in het verbinden van deze technische ontwikkeling in de slimme logistiek en decentrale energie met commerciële-, kennis- en overheidsinstellingen.” Deze uitdaging pakt Neroa sinds 2020 op.

Onze partners

De afgelopen jaren hebben we al met een hele hoop mooie partijen mogen samenwerken. Onderstaand vind je een overzicht van een aantal van deze partijen.

Onze werkwijze

Innovaties op gebied van duurzame logistiek en decentrale energiesystemen succesvol op de markt brengen voor onze partners is Neroa haar missie. Deze innovaties gaan een actieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van de maatschappij.

Dit doen we met behulp van onze zelf ontwikkelde toolbox om bedrijven te ondersteunen en belangeloos op te treden. Onze toolbox bestaat uit de volgende onderdelen:

1) Platformontwikkeling: het structureel samenbrengen van actoren (of apparaten) om gezamenlijk een hoger doel te bereiken.

2) Iteratieve procesbegeleiding: het begeleiden van trajecten (pilots/veldtesten, subsidieaanvragen, certificering, etc.) om de innovatie sneller op de markt te brengen.

3) Business Development Partner: (inter)nationale partijen coachen om de markt van duurzame logistiek en decentrale energie te betreden door hen te koppelen aan de juiste partners.

Op deze manier hebben wij al veel organisaties mogen ondersteunen binnen haar projecten. Meer weten over deze projecten? Klik hier.